Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu
Piątek,     29 / 12 / 2017

20 grudnia 2017 r. Miasto Inowrocław podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4.Zrównoważona obilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój i usprawnienie systemu transportu miejskiego w Inowrocławiu.

Zakres projektu:

  1. Przy ul. Magazynowej powstanie parking wraz z tunelem łączącym go z dworcem PKP. Nowe miejsca parkingowe będę skłaniać kierowców do pozostawienia samochodu i kontynuowania podróży transportem zbiorowym.
  2. Przebudowany zostanie również plac przed dworcem PKP, na którym utworzone zostaną miejsca w ramach systemu kiss&ride. Działania te ułatwią podróżnym i osobom odwiedzającym Inowrocław skorzystanie z oferty kolei. Plac przed dworcem przeznaczony będzie wyłącznie na potrzeby komunikacji autobusowej oraz ruchu typu kiss&ride.
  3. Ponadto od strony ulicy Magazynowej utworzone zostaną miejsca postojowe dla rowerów, które będą monitorowane i zadaszone.
  4. W ramach projektu zamontowanych zostanie 18 tablic inteligentnego systemu transportowego. Uzupełnią sieć ITS funkcjonującą w Inowrocławiu od 2015 r.
  5. Planowana jest wymiana 27 wiat autobusowych i budowa 2 toalet przy wybranych przystankach.
  6. Planowana jest również budowa 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych.
  7. Zakup 5 biletomatów.
  8. Ponadto we wszystkich autobusach zostaną wymienione kasowniki, w tym jeden na autobus będzie umożliwiał doładowanie biletu elektronicznego.
  9. Adoptację pomieszczeń na poddaszu budynku Urzędu Miasta przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 na potrzeby zespołu zarządzającego infrastruktura drogową i komunikacyjna w mieście.
  10. Zakup nowych ekologicznych autobusów – 16 szt.

Całkowita wartość projektu: 51 606 611,58 zł

Koszty kwalifikowane: 42 704 784,97 zł

Dofinansowanie UE - 83,52% kosztów kwalifikowanych: 35 667 036,40 zł

Termin realizacji: 2017-2019


17 października 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie:

część 1 – parkingu przy ul. Magazynowej (przy wyjściu z planowanego przejścia podziemnego – tunelu podtorami kolejowymi, łączącego parking przy ul. Magazynowej z tunelem pod peronami dworca PKP) oraz przejścia podziemnego - tunelu łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową, zgodnie z posiadanym PFU;

część 2 – zagospodarowania terenu przed dworcem PKP, zgodnie z posiadanym PFU.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 1 - cena oferty (6 000 000,00 zł) przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty; - art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (cz. 2) - nie złożono żadnej oferty.

9 stycznia 2018 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Termin składania ofert: 5 marca 2018 r.


9 grudnia 2017 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na dostawę 8 autobusów elektrycznych oraz 8 autobusów elektrycznych hybrydowych wraz z systemem ładowania na terenie zajezdni autobusowej, na potrzeby transportu publicznego w mieście Inowrocławiu. 22 lutego 2018 r. rozstrzygnięto przetarg: część 1 - wybrano ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation za cenę 20 526 240 zł, część 2 - wybrano ofertę złożoną przez VOLVO Bus Corporation za cenę 18 686 160 zł.


7 lutego 2018 r. Miasto ogłosiło przetarg nieograniczony na budowę zasilania energetycznego 16 stacji wolnego ładowania autobusów elektrycznych na terenie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33 w Inowrocławiu oraz budowę zasilania energetycznego wraz z montażem 4 stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych (przy: dworcu PKP, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Władysława Łokietka, ul. Poznańskiej w Inowrocławiu). Termin składania ofert: 20 marca 2018 r. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Piątek, 23-02-2018
Dziś imieniny
Damiana, Romana, Romany
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: