Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Stypendia naukowe
Wtorek,     22 / 03 / 2016

Od 2003 roku Prezydent Miasta Inowrocławia przyznaje stypendia studentom rozpoczynającym naukę na studiach stacjonarnych. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które na stałe zamieszkują na terenie Inowrocławia, nie przekroczyły 25. roku życia, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Stypendystami mogą zostać absolwenci szkół ponadgimnazjlanych, którzy zostali wpisani na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej w Polsce i wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce. Szczegółowy regulamin i wzór wniosku o przyznanie stypendium zawarte są w Uchwale nr XLV/625/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów.

 


Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Urzędzie Miasta Inowrocławia do 5 września każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik do wspomnianej uchwały.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Sobota, 17-11-2018
Dziś imieniny
Grzegorza, Salomei, Walerii
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: