Inowrcoław - www.inowroclaw.pl

Przejdź do Treści news mapa info kali mstr epub galp mult kontakt
bip
zaawansowane
facebook
Inwestuj Inowrocław
Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu
Środa,     13 / 12 / 2017

    

27 listopada 2017 r. Miasto Inowrocław podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu" w ramach działania 2.5. Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Planowany całkowity koszt: 2 400 000,00 zł

Wkład własny kosztów kwalifikowanych: 360 000,00 zł

Dofinansowanie - 85 % kosztów kwalifikowanych: nie więcej niż 2 040 000,00 zł

Termin realizacji: 2016-2018


Projekt stanowi interwencję na terenach zieleni obejmujących 4 obszary w Inowrocławiu:

1. Obszar pomiędzy ulicami: Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka a Marulewską;

2. Obszar pomiędzy ul. Bolesława Krzywoustego a ul. Długą;

3. Obszar przy ul. Poznańskiej na wysokości ul. Fabrycznej;

4. Obszar pomiędzy ul. Staropoznańską a ul. Daniela Rakowicza.

Głównym celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni zieleni w mieście oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

Projekt dotyczy przede wszystkim wykonania: nasadzeń drzew, roślin płożących, kompozycji krzewów i rabat kwietno-bylinowych, żywopłotów, rabat kwietno-bylinowych, łąk kwietnych, trawników strzyżonych; dostawę i zamontowanie ławek, koszy na odpady, zamontowanie domków dla owadów i małych ssaków oraz budek lęgowych dla ptaków. Część nasadzeń w obszarze 1 została wykonana w 2017 r. w ramach akcji "Zielony Inowrocław". 

W ramach projektu istniała możliwość sfinansowania również elementów dodatkowych - infrastruktury dla udostępniania zieleni (np. stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławeczki). Wartość łączna ww. elementów nie może wynieść więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych projektu. Ponadto w projekcie ujęto wykonane w 2017 r. w obszarze 1 alejki parkowe.

Pozostałe wydatki związane z infrastrukturą zaplanowaną do wykonania przy okazji realizacji projektu zostaną sfinansowane z budżetu miasta (są to m.in. budowa i przebudowa części alejek parkowych, oświetlenie parkowe w obszarze 3, siłownia zewnętrzna w obszarze 2). 


3 stycznia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na utworzenie terenów zielonych w czterech obszarach miasta. Termin składania ofert: 14 lutego 2018 r. Złożono 1 ofertę.

Ponadto w przetargu ujęto dwa planowane na ten rok na tych obszarach zadania, dla których Miasto w roku 2017 r. opracowało dokumentację projektową: przebudowa alejek na Osiedlu Piastowskim III oraz utwardzenie nawierzchni alejek parkowych przy ulicy Poznańskiej w Inowrocławiu. 


Konferencja prasowa na temat przystąpienia do realizacji projektu odbyła się 15 lutego 2018 r. 

     

Projekt jest współfinansowany
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie umowy o dofinasowanie projektu Miasto Inowrocław informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem:

- specjalnego adresu e-mail ,

- elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
Piątek, 23-02-2018
Dziś imieniny
Damiana, Romana, Romany
Serdeczne życzenia solenizantom składa
Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. 52 355 53 00
STACJA METEO INOWROCŁAW: